Meteorologická stanice Holešov:

OBLAKA - Cumulonimbus

Cumulonimby neboli bouřkové mraky jsou jedním z nejzajímavějších oblaků. Pokud není samotný oblak skryt mezi ostatní oblačností, patří k nejkrásnějším. Mohutný bělavý oblak na jinak zcela modré obloze zaujme každého. Večer či v noci v něm lze také sledovat blesky, pokud Cb dosáhne stádia bouřky. Ne všechny oblaky Cb totiž dosáhnou fáze bouře. Mohou vzniknout a rychle zaniknout bez jediného projevu a nebo z nich jen "spadne pár kapek". Některé Cumulonimby mohou doprovázet i zvláštní oblaka typu arcus což je vlastně húlavový límec, anglicky Shelf cloud. Jde většinou o nízký a temný oblak, po jehož přechodu nad místem pozorování může dojít k silnému nárazu větru, vypadávání krup či k silné přeháňce. Velmi ojediněle je Cb doprovázen i trombou a nebo tornádem. Cumulonimby mohou vzniknout i v zimě, přičemž z nich může vypadávat silná sněhová přeháňka, aniž by dosáhly fáze bouřky.

Fáze vývoje bouřkového oblaku:

Cumulonimbus calvus (Cb cal) - Pokud vývoj v oblaku Cumulus congestus (Cu con) pokračuje dále, vzniká první fáze bouřkového oblaku - Cumulonimbus calvus, který má ostré, květákovité vrcholky a není u něj ještě patrný řasnatý vrcholek. Někdy můžeme pozorovat na vrcholku tohoto Cb rychle vznikající a zanikající doprovodný oblak pileus, který připomíná čepici nebo čočku. Vzniká rychlím vertikálním vývojem oblaku. Podobný doprovodný oblak je velum, ten je ale mnohem větší a prorůstá horní částí Cb.

cbcbcbcb

cbcbcbcb

Cumulonimbus capillatus incus (Cb cap inc) - Jestliže jsou vhodné podmínky, pokračuje Cb calvus v dalším vývoji. Jeho vrcholek začíná řasnatět (capillatus) a mění se do tvaru kovadliny (incus). Vzniká tak klasický vzhled bouřkového mraku. Někdy se kovadlina docela rychle roztáhne a často zakryje skoro celou oblohu. Kovadlina je vlastně cirrostratus a mohou se proto na ní objevit i halové jevy. V některých případech je však spojena spíše s oblakem altostratus a halové jevy nejsou viditelné.

cbcbcbcb

cbcbcbcb

Základna Cumulonimbu s doprovodnými oblaky - Pokud se bouřkový oblak přiblíží blíže k místu pozorování, můžeme sledovat děj pod jeho základnou, resp. čelo bouře. Ještě před srážkami bývá někdy viditelný doprovodný oblak arcus (Cb arc) nazývaný také húlavový límec (i když během jeho přechodu nemusí být splněny podmínky húlavy se silným nárazem větru) čili Shelf cloud. Jiný doprovodný oblak pod základnou bouřkového oblaku je tzv. Rotor cloud. Rotorový oblak, jak už název napovídá, rotuje horizontálně pod základnou Cumulonimbu, který jej valí rychle před sebou. Dalším doprovodným oblakem může být pannus (Cb pan), který má podobu roztrhaných oblaků pod základnou Cumulonimbu. Tyto oblaky mohou různě zanikat a vznikat a zdánlivě se pohybovat rychleji než samotný Cb. Zvláštností bouřkového mraku může být i mamma (Cb mam), výčnělky pod kovadlinou, které po odchodu bouře naznačují rozpad Cumulonimbu, nicméně pokud se mamma tvoří již na vznikajícím Cb, může to značit silnou bouřku. K bouřkovým oblakům patří pochopitelně i srážky (přeháňka dešťová i sněhová, kroupy, krupky atd.), které mají vzhled šedé clony a říká se jim také srážkové pruhy. Když srážky dopadají až na zemský povrch hovoříme o praecipitatio (Cb pra), pokud však na zem nedopadají, pouze z oblaku visí směrem dolů, je to virga (Cb vir).

cbcbcbcb

cbcbcbcb


Zpět na stranu Oblaka