Meteorologická stanice Holešov:

Zvláštní Cumulus se stočenou základnou

Dne 19. července 2011 k večeru jsem si při pohledu z okna všiml vertikálně vyvinutých Cumulů congestů, které postupovali od JJZ na SSV a byli velmi hezky nasvětlené zapadajícím Sluncem. Rozhodl jsem se vyjít ven mimo domy a prohlédnout si celou situaci, jelikož jsem doufal v rychlou tvorbu Cumulonimbů z těchto Cumulů.

První Cumulus, kterého jsem si všiml, se nadále vyvíjel, nicméně stádia Cb nedosáhl, naopak, jeho vrchní část se začala rozpadat na jednotlivé frakty a sunula se rychleji po směru postupu samotného Cumulu, což značně změnilo jeho vzhled, viz. dvojitý obrázek níže. Naopak mě velmi zaujal druhý Cumulus, který procházel stejnou trajektorií jako ten předchozí. Už první pohled na něj mě okamžitě připomínal stáčení supercely a její charakteristický LP vzhled. Vypadalo to jakoby se jeho základna stáčela a přitom horní partie se rozpadali a zase vyvíjeli a stále dokola, ale v tento moment jsem si ještě nepřipouštěl nějakou zvláštnost. Nicméně jsem Cumul sledoval i nadále a fotil další snímky.

Od této chvíle jsem se již naplno věnoval základně, která mě více a více připomínala miniaturní model LP supercely. Přišlo mi, že se Cumul začíná více vyvíjet i ve své střední části a chvílemi snad i ve vrchních partiích, ale jako minulý případ, do stádia Cumulonimbu se nakonec nedostal. Cumul, resp. jeho základnu zachytila také kamera meteorologické stanice, jak můžete vidět níže. Záznam v meteo-deníku ze stanice uvádí pouze 3/8 Cumulu congestus ve výšce 1300 m. Až v nočních hodinách je zaznamenána blýskavice z daleké bouřky, která ale samozřejmě s těmito Cumuly nesouvisela.

LP supercela - supercela je silná, jednobuněčná bouřka, kterou mohou doprovázet velké kroupy, silné nárazy větru či tornáda. Podle vydatnosti srážek můžeme supercely dělit na HP (High precipitation) a LP (Low precipitation). U HP supercel je výskyt obřích krup a tornád mnohem vyšší než u LP supercel. LP supercela má dost často vzhled "zvonu" a stáčí se, podobně jako tomu bylo i v případě mého pozorování. Ale vzhledem k pozdní hodině a meteo podmínkám již oblak neměl energii dosáhnout bouřkové fáze a vytvořit tak řádnou supercelu (ale to vlastně můžeme být rádi) - každopádně podmínky pro vznik supercel byly ten den výborné a tento případ tak patří k zajímavým.

pozorovánípozorovánípozorovánípozorování

pozorovánípozorovánípozorovánípozorování


Zpět na stranu Zajímavá pozorování