Meteorologická stanice Holešov:

Bouřky, kroupy a tromba

Ospalé a šedé ráno 22. května 2013, s nízkou stratovou a stratocumulovou oblačností vůbec nenasvědčovalo tomu, že by se během pár hodin mohlo dít něco zajímavého. Bylo po nočním dešti, chladno a přeci - ještě před obědem se doslova z ničeho nic začali tvořit věžovité cumuly a z nich brzy také cumulonimby.

Sledoval jsem radar, který jasně ukazoval rychlou tvorbu přeháněk a někde už i bouřek. První význačnější cumulonimbus (Cb) se vytvořil jižně od naší stanice a putoval od západu na východ mezi Holešovem a Zlínem. Z tohoto Cb však ještě bouřka nevznikla, během půl hodiny se začal rozpadat. O něco později se však v našem okolí začaly tvořit další Cb, ze kterých již bylo slyšet hřmění a viděl jsem také mezioblačné blesky. Radar ukazoval, že odrazivost dosáhla bodu, kdy by oblak mohl obsahovat už i kroupy a opravdu, přeháňka, která se z Cb spustila, byla složená jak vodními kapkami, tak kroupami do velikosti 1 cm. Cb postupně odcházel a s ním také srážky.

Při pohledu k západnímu obzoru však bylo zřejmé, že nás čekají další perné chvíle. V jeden moment jsem pečlivěji sledoval základnu Cb, který však byl více než 25 km daleko a tím pádem byl pro naši stanici nedůležitý. Avšak trpělivost se vyplatila a i na tuto vzdálenost, kde všechny odstíny šedé splývají v jedno, jsem uviděl podivný výčnělek. Okamžitě jsem začal fotil na maximální zoom a v čase 10:10 - 10:15 UTC jsem sledoval vývoj tromby. Nejprve se zdála těsně pod základnou mraku široká, ale později se její tvar změnil do již známého "chobotu", čímž jsem si ji tedy mohl na 100% potvrdit. Jak se tromba ukázala, tak také zanikla. Oblačnost postupovala na východ a brzy celou scénu zakryli srážkové pruhy, a jak se ukázalo, obsahovali také koupy, druhé v pořadí, tentokráte však do velikosti 8 mm.

Ještě později k večeru, kdy bouřková aktivita utichala, se před zapadající slunce dostal věžovitý cumulus a zakryl slunce tak, že prosvítali jen světelné paprsky - tzv. krepuskulární paprsky. To je docela běžný jev, avšak na těchto paprscích jsem si všiml barevných kruhů - korony. Přiznám se, že jsem takový druh korony ještě neviděl. Zajímalo by mě, zda vnikla na vodních kapkách či na částečkách pylu, který v tomto období často "pylové" korony vytváří.

scscscsc


Zpět na stranu Zajímavá pozorování